Nuevos Matriculados Agosto 2017

graduado
MOVIMIENTOS DE MATRICULA - AGOSTO 2017

ALTA EN LA MATRICULA
CONTADOR PUBLICO
Srta. BUSTAMANTE LUNA, Araceli del Valle - Mat. Prof. Nº 3.837
Sr. HOSPITAL, Gustavo Omar - Mat. Prof. Nº 3.838
Srta. CHOQUE, Inés - Mat. Prof. Nº 3.839
Srta. BRITOS JOSÉ, Jimena Casandra Belén - Mat. Prof. Nº 3.840
Srta. QUIROGA, Tamara Vanesa - Mat. Prof. Nº 3.841
Sr. PEREZ CARO, Ignacio - Mat. Prof. Nº 3.842
Sra. FLEMING, María - Mat. Prof. Nº 3.843
Sr. ESCOBAR, Jorge Ricardo - Mat. Prof. Nº 3.844
Sra. LOPEZ, Gabriela Fernanda - Mat. Prof. Nº 3.845
Srta. FERNANDEZ, Nadia Ivana - Mat. Prof. Nº 3.846
Srta. PLAZA GUERRA, Fabiana del Socorro - Mat. Prof. Nº 3.847
Sr. MEDINA, Orlando Manuel - Mat. Prof. Nº 3.848
Srta. CORIMAYO, Liliana Elizabeth - Mat. Prof. Nº 3.849
Sra. CHOQUE, Marianela - Mat. Prof. Nº 3.850
LICENCIADO EN ADMINISTRACION
Srta. SOSA, Hermelinda Salomé - Mat. Prof. Nº 577
Sr. RUEDA, Ramiro Javier - Mat. Prof. Nº 578

 

CANCELACIÓN EN LA MATRICULA
POR RENUNCIA
CONTADOR PUBLICO
Cr. VILLALBA, Sergio Enrique - Mat. Prof. Nº 319
Cr. CADENA, José Miguel - Mat. Prof. Nº 494

 

MODIFICACIONES EN EL REGISTRO DE ASOCIASIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (NÓMINA DE SOCIOS Y DENOMINACIÓN)
PKF Audisur SRL - Reg. N° 165