Movimientos de Matrícula – al 05 de Abril del 2021

graduado

MOVIMIENTOS DE MATRÍCULA - AL 05 DE ABRIL DEL 2021

 

ALTAS EN LA MATRÍCULA
CONTADOR PÚBLICO
Srta. ISASMENDI, Ana Laura - Mat. Prof. Nº 4.378
Srta. FRIAS, Xenia Ivana- Mat. Prof. Nº 4.379
Sr. CARDOZO, Cristian Rolando - Mat. Prof. Nº 4.380
Sra. LAISECA, María del Milagro - Mat. Prof. Nº 4.381
Srta. VACA, María Jimena - Mat. Prof. Nº 4.382
Sr. GUZMAN, Luis Pablo  - Mat. Prof. Nº 4.383
Sr. VIÑAS, Roberto Darío - Mat. Prof. Nº 4.384
Sr. GARCIA SARAVIA, Juan Manuel - Mat. Prof. Nº 4.385
Sra. JOJOT RAMOHA, María Cristina - Mat. Prof. Nº 4.386
LICENCIADO EN ECONOMIA
Sr. ARIAS, José Maximiliano - Mat. Prof. Nº 88
LICENCIA EN LA MATRÍCULA DE CONTADOR PUBLICO
Cra. ROBREDO, Gabriela Fernanda - Mat. Prof. Nº 2.843
Cr. MOISES, Baltasar - Mat. Prof. Nº 3.981
CANCELACIONES EN LA MATRICULA de CONTADOR PUBLICO POR RENUNCIA
Cr. MEDINA, Orlando Manuel - Mat. Prof. Nº 3.848
Cr. MARTINEZ, Julio Norberto - Mat. Prof. Nº 443