Comunicación BCRA B 10566. Circ. OPASI-2. Coeficiente de estabilización de referencia (CER). Período: 7/4 al 6/5/13….

 

Comunicación BCRA B 10566

.