MOVIMIENTOS DE MATRÍCULA – Al 10 DE AGOSTO DEL 2020

graduado
MOVIMIENTOS DE MATRÍCULA - Al 10 DE AGOSTO DEL 2020

ALTA EN LA MATRÍCULA
CONTADOR PÚBLICO
Srta.   BALLESTEROS, Lourdes Isabel    – Mat. Prof. Nº  4.267
Srta.   MEDINA, Fátima María Lidia – Mat. Prof. Nº  4.268
Sr.       HERRERA, Gonzalo Isaa  – Mat. Prof. Nº  4.269
Sr.       RICHTER, Francisco – Mat. Prof. Nº  4.270
Sr.       GUIÑAZU SUSTAITA, Alberto – Mat. Prof. Nº  4.271
Sr.        GIACHERO, Marcelo Alejandro – Mat. Prof. Nº  4.272
Sr.       CAMACHO, Pablo Raúl – Mat. Prof. Nº  4.273
Sr.        ZOTAREZ, Javier Adolfo – Mat. Prof. Nº  4.274
Srta.    MOYANO PEREZ, Erica Paola – Mat. Prof. Nº  4.275
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
Sr.      RUGGERI, Silvio Ezequiel – Mat. Prof. Nº  639
Sr.      MASCIO, Franco Maximiliano – Mat. Prof. Nº  640
LICENCIA EN LA MATRICULA DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN      
Lic. ROSALES CIMINO, Ana Paula – Mat. Prof. Nº  599
CANCELACIONES EN LA MATRICULA DE CONTADOR PUBLICO
POR RENUNCIA
Cra.  CAIGUAL, Silvia – Mat. Prof. Nº 1.323
POR FALLECIMIENTO
Cr. ARTEAGA PINTO, Arturo – Mat. Prof. Nº 412