El acceso a Internet creció un 10,6% en Argentina

http://www.ele-ve.com.ar/El-acceso-a-Internet-crecio-un-10-6-en-Argentina.html