Comunicación BCRA B 10030. Com. B.C.R.A. A 4.044. Normas mínimas sobre controles internos.

Comité de Auditoría....

Nov. Nac. BCRA 10030