Salta – Resolución General DGR Nº 16/14. Modifica los incisos a), k), l), m) del Art.6º de la R.G.6/2010. Incorpora los incisos n(, o), p), q), r) al Art.6º de la R.G.6/2010. Modifica los incisos 1)y 11) del Art.6º de la R.G.19/2009. Incorpora inciso 12) del Art.6º de la R.G.19/2009.-

pdf Descargar Resolución General DGR Nº 16/2014