Comunicación BCRA B 11345. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Período: 16/8 al 15/9/16….

BCRA 11345BCRA 11345