Nuevos Matriculados Diciembre 2017

graduado
MOVIMIENTOS DE MATRICULA - DICIEMBRE 2017

ALTA EN LA MATRICULA
CONTADOR PUBLICO
Srta. ESLIMAN, Eleonora del Socorro - Mat. Prof. Nº 3.878
Srta. CALPANCHAY, Natali Yanina - Mat. Prof. Nº 3.879

 

CANCELACIÓN EN LA MATRICULA
POR RENUNCIA
CONTADOR PUBLICO
Cra. PEREZ MULKI, Mirta Isabel - Mat. Prof. Nº 655
Cr. MEDINA, Guillermo Néstor - Mat. Prof. Nº 3.456
Cra. SEMERARO de ASTUDILLO, María Teresa - Mat. Prof. Nº 487