Comunicación BCRA «B» 9865. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia

Comunicación BCRA "B" 9865. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Período: 7/7/10 al 6/8/10....

Nov. Nac. BCRA 9865