Comunicacoón BCRA «B» 9887. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Comunicacoón BCRA "B" 9887. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Período: 7/8/10 al 6/9/10....

Nov. Nac. BCRA 9887